Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. Vi arbetar efter att du som förälder ska känna att du kan komma till oss pedagoger med dina funderingar och frågor kring ditt barn och verksamheten.

Föräldradelaktighet

Det är viktigt för oss att ha en bra relation till er föräldrar och att ni föräldrar känner att ni har möjlighet att vara delaktiga i förskolans arbete.

Vid hämtningar och lämningar samtalar vi kring hur dagen har varit för ditt barn. Information finns också på avdelningarna i form av veckoplaneringar, reflektionspärmar, väggar och bilder samt i vårt digitala system Unikum, som finns på skolportalen för Helsingborgs stads skolor. I Unikum har ni föräldrar möjlighet att följa hur det går för ert barn i förskolan. Här kan ni också planera inför utvecklingssamtalet och gå igenom vilka mål vi arbetar med.

Vi har en årlig attitydundersökning som skickas ut centralt till alla föräldrar inom förskoleverksamheten. Där har föräldrarna möjlighet att ge sin syn på verksamheten. Detta resultat, tillsammans med dagliga samtal, samtal på föräldramöten och vid utvecklingssamtal, utgör grunden för hur vi ska bedriva vårt fortsatta arbete. Det är viktigt för oss att vi får veta era synpunkter så att vi arbetar mot rätt mål.